Heizkörperthermostate

014G1001



Danfoss Eco™ - Programmierbarer, elektronischer Heizkörperthermostat (mit Bluetooth-Kommunikation)

014G1001

Technische Daten



Bestellnummer 014G1001 
Typ Danfoss Eco™ 
Beschreibung Danfoss Eco™ mit RA & M30 Ventilanschluss